LOGO MULTI V M

תיאור המוצר

תיאור המוצר

יחידות "חוץ" (מעבה) VRF - מותקנות בתוך המבנה

MULTI V M 1

מעבה מפוצל - ליחידת מדחס המותקנת בתוך המבנה - בחדר שירות

וביחידה פנימית המשמשת כסוללת המעבה - מותקנת בתוך המבנה בתוך הנמכת התקרה
 ממנה יוצאים 2 תעלות לקיר חוץ
תעלה לכניסת אוויר ותעלה להוצאת אוויר

הפעלה במצב חימום או קירור

תפוקה: 4.00 TR

מערכת למיזוג דירות, חנויות , משרדים ועוד שבהם אין מקום למיקום מעבה חיצוני ואין מסתור כביסה
המערכת מאפשרת לחבר עד 8 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות 
בתפוקות שונות ליחידת MULTI V M אחת . 
מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד 
גמישות מקסימלית בתכנון וחיסכון במקום שקטה במיוחד.