mini water

תיאור המוצר

יחידת חוץ (מעבה) MINI-VRF-WATER-V4

W-MINI-DIM

הפעלה במצב חימום או קירור

תפוקה: 4.4 TR

כמות מאיידים: עד 6-9 מאיידים

התקנה: מעבה עם כניסת ויציאת מים (קירור מים במקום קירור באוויר)
ניתן למקם אותו בתוך המבנה

משקל יחידה 76kg.

מערכת למיזוג דירות בהם אין אפשרות למקם את המעבים במסתור כביסה או בגג. 
מאפשרת לחבר עד 9 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות 
בתפוקות שונות ליחידה אחת .
מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד 
גמישות מקסימלית בתכנון.