multi v 4 logo

תיאור המוצר

יחידות חוץ (מעבה) VRF-V4 - HEAT PUMP.

V4 0

הפעלה במצב חימום או קירור

תפוקה: 6.4-64.0 TR

כמות מאיידים: עד 13-64 מאיידים

התקנה: מעבה עם זריקת אוויר עליונה להתקנה בגג מבנה
או בחצר פתוחה

משקל יחידה בודדת 202-280kg.

מערכת למיזוג וילות יוקרה , משרדים ועוד. 
מאפשרת לחבר עד 64 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות 
בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת .
ניתן לצרף עד 4 מעבים למעגל אחד
מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד 
גמישות מקסימלית בתכנון.