מק"ט - PQNUD1S40

  • מניית אנרגיה לכל יחידת פנים בנפרד
  • ניתן לשלב PDI במערכות בקרה של LG
    בכדי לקבל דוחות צריכת חשמל לכל צרכן וצרכן
  • נדרש מונה חשמל בלוח כולל פולסים