v4 water

תיאור המוצר

יחידות חוץ (מעבה) VRF-WATER-V4

 

WATER-V4

הפעלה במצב חימום וקירור בו זמנית

תפוקה: 6.4-64.0 TR

כמות מאיידים: עד 13-64 מאיידים

התקנה: מעבה עם כניסת ויציאת מים (קירור מים במקום קירור באוויר)
ניתן למקם אותו בתוך המבנה

משקל יחידה בודדת 127-140kg.

מערכת למיזוג וילות יוקרה , משרדים ועוד. 
בהם אין אפשרות למקם את המעבים במסתור כביסה או בגג.
מאפשרת לחבר עד 64 יחידות פנים נסתרות/גלויות/קסטות 
בתפוקות שונות ליחידה חיצונית אחת .
ניתן לצרף עד 4 מעבים למעגל אחד
מאפשרת שליטה על כל יחידת פנים בנפרד 
גמישות מקסימלית בתכנון.