יישום יטאות

יישום יטאות

yata he

 

י.ט.א עם שסתום מכני

yata mechanical he

 

י.ט.א עם שסתום אלקטרוני

yata elctrony he